Bakan Özer’den TBMM’de 2023 bütçe sunumu

ANKARA (İGFA) – Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Ulusal Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Heyeti, Yükseköğretim Kalite Heyeti, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Üniversitelerin 2023 Yılı Merkezî İdare Bütçe Kanunu Teklifleri ile 2021 Yılı Merkezî İdare Kesin Hesap Kanunu Teklifler’ini sunmak, 2021 Yılı Sayıştay Raporları üzerinde kıymetlendirme yapmak ve Bakanlık faaliyetleri ile gayeleri hakkında bilgi vermek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde sunum yaptı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2000’li yıllardan itibaren eğitim sisteminin birçok bileşeninde eş vakitli olarak gerçekleştirilen tarihî bir dönüşüm sürecine girdiğini kaydeden Bakan Özer, “Bir taraftan tüm kademelerde okullaşma oranlarının artırılması yoluyla eğitim kitleselleştirilirken öteki taraftan derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kıymetli ölçüde azaltılarak OECD ortalamasına yaklaştırılmıştır. Hasebiyle bu dönüşüm, bir yandan eğitim sisteminde evrenselleşmeyi sağlarken başka yandan niteliğin de artmasına imkân vermiştir. Bu yolla Türkiye, yaptığı iyileştirmelerde nicelik ve niteliği birlikte ele almış ve eğitim sisteminin performansını artırmıştır.” dedi.

2023 YILI MERKEZÎ BÜTÇESİNİN YÜZDE 14,6’SI EĞİTİME AYRILDI

Bütçe büyüklüğüne ait sayıları paylaşan Bakan Özer, toplumun tüm kısımlarını içine alan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini yürütebilmek için Bakanlık olarak Yükseköğretim Şurası, Yükseköğretim Kalite Konseyi, Üniversiteler ve öteki Bakanlıklara ayrılan kaynaklarla eğitim bütçesinin 651 milyar 377 milyon 155 bin TL olarak belirlendiğini belirterek, bu rakaım 2023 yılı merkezî idare bütçesinin yüzde 14,6’sını oluşturduğunu söyledi.

“Eğitime ayrılan bu bütçe ile 2023 yılında eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, mesleksel eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerimizin mesleksel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesine yönelik çalışmalar ön planda olacaktır” diyen Bakan Özer, “Her öğrencimize emsal imkânları sunabildiğimiz, tüm öğretmenlerimize farklı gelişim fırsatları sağladığımız ve iş gücü piyasasının muhtaçlık duyduğu insan kaynağını yetiştiren bir mesleksel eğitim sistemi ile ülkemizi eğitimde çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Tüm bu adımlar sayesinde Türk Eğitim Sistemini dünya ile daha fazla rekabet edebilir hâle getireceğiz” dedi.

Derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için eğitim altyapısının daima güçlendirildiğini belirten Özer, 2003 yılından bugüne kadar toplam 356 bin 438 adet yeni derslik yapıldığını söyledi. Bakan Özer, 2023 yılı sonunda 20 binden fazla okula takviye sağlanmış olacağını kaydetti.

Bakanlık olarak öncelik verilen siyasetlerden bir oburunun öğretmenlerin mesleksel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi olduğuna vurgu yapan Özer, 2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim saati 44 iken 2021’de 94 saate, 2022’de 120 saat hedeflenirken on ayda 194 saate ulaşıldığına dikkati çekti. Özer, böylelikle son otuz kırk yılın en yüksek eğitim saatine erişildiğini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda sürecin başarılı biçimde devam ettiğini belirten Bakan Özer, kaideleri sağlayan öğretmenlerin yüzde 95’inin Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreçlere başvurduğunu, bunların yüzde 99’unun eğitimlerini tamamladığını, eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin de yüzde 98’inin imtihana başvurduğunu söz etti. Özer, öğretmenlere Öğretmenlik Meslek Kanunu’na gösterdikleri teveccühten ötürü teşekkür etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir