Borsa şirketlerine sürdürülebilirlik zorunluluğu

Sermaye Piyasası Heyeti, 23 Haziran 2022 tarihli Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca hisseleri Borsa’nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı’nda süreç gören şirketlere yeni bir mecburilik getirdi. Buna nazaran şirketler, sürdürülebilirlik prensipleri ahenk çerçevesi kapsamında yapması gereken açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden belli bir şablonla yapacak.

Yeni uygulamayla gönüllülük aslına dayalı olan sürdürülebilirlik unsurlarına ahenk durumu açıklamaları, sürdürülebilirlik raporu şablonu kullanılarak yıllık olarak finansal raporların bildirim müddeti içinde ve genel heyet toplantı tarihinden en az üç hafta evvel raporlanması gerekiyor. Bu raporlara faaliyet raporlarında da yer verilmesi konusu ise şirketlerin inisiyatifine bırakıldı.

Ayrıyeten yıllık faaliyet raporunda Kurumsal İdare Tebliği’nin “Kurumsal idare prensiplerine ahenk raporları” başlıklı 8’inci hususu çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılmasına da karar verildi.

YEŞİL YIKAMA TELAŞLARINA KARŞI TEK ŞABLON

Böylelikle dünyada şirketlerin giderek etraf ve sürdürülebilirliğe yöneltilmesine ve Çevre Sürdürülebilirlik ve Yönetişim mevzularındaki faaliyetlerinin yatırımcılar tarafından da izlenmesine yönelik uygulamaların bir örneği Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Böylelikle bilhassa etraf yahut sürdürülebilirlik konusunda hassasiyete sahip yatırımcıların pay senetlerine yatırım yapmayı planladığı şirketlerin bu bahislere ne kadar uzak yahut yakın olduğunu görme imkanı olacak. Ayrıyeten standart bir şablonla bu açıklamaların yapılacak olması, şirketlerin yeşil yıkama telaşları karşısında kaçak yahut dolambaçlı cevaplar vermesinin de önüne geçecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir