Danıştay’dan emsal nitelikte ‘kayıt dışı emlakçılık’ kararı: Öldükten sonra vergi borcu geldi

İddiaya nazaran, kayıt dışı emlakçılık yapan bir kişi, bir kaç sene içerisinde 5 defa gayri menkul alım satımı gerçekleştirdi. Vergi ödemeden gayri menkul alım satımı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Vergi Dairesi denetmenleri, alım satım yapılmasına karşın rastgele bir vergi ödenmediğini tespit etti.

Bu süreçte komisyonculuk yapan kişi hayatını kaybetti. Denetmenlerin raporu doğrultusunda aileye gayri menkul satışından ötürü vergi borcu çıkarıldı. Vergi Mahkemesi’nin yolunu tutan aile üyeleri, verginin kaldırılmasını talep etti. Üç sene peşpeşe gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının ticari faaliyet çerçevesinde olmadığını, 2010/4-6,7-9,10-12 periyotları süreksiz vergilerin kaldırılmasını talep etti. Davalı Vergi Dairesi avukatı ise kayıt dışılığa dikkat çekti. Mahkeme, kişinin daire edinme karşılığı yerini müteahhide vermesi ve inşa edilen binada daire sahibi olmasının servetin kıymetlendirilmesi ve biçim değiştirmesi olduğuna dikkat çekti.

Satışlarda ticari bir tertip ve devamlılık olmadığına hükmeden Mahkeme, davacı varisler ismine yapılan cezalı tarhiyatlarda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı Vergi Dairesi avukatı temyiz edince devreye Danıştay 4. Dairesi girdi.

“KAZANÇ SAĞLAMA HEDEFİNİN GÖSTERGESİ”

Kararda; Danıştay içtihatlarında da, bir sürecin devamlılık taşıdığının göstergesinin, o sürecin tıpkı vergilendirme periyodunda yinelenmesi ya da evvelki vergilendirme periyodunda de yapılmış olması gerektiği vurgulandı.Kararda şöyle denildi:

“Dolayısıyla gayrimenkul alım, satım ve inşasından elde edilen çıkarın ticari kar olarak vergilendirilebilmesi için maddi ve formu manada bir ticari tertibin besbelli olmadığı durumlarda, çıkar doğuran sürecin çokluğunun devamlılık ögesini belirleyen en objektif ölçü olduğu ortadadır. Devamlılık ögesinin gerçekleşmesi halinde, bu süreçlerin çıkar sağlamak gayesiyle yapılmadığını kanıtlama yükünün vergi mükelleflerine düşeceği kabul edilmiştir. Bilindiği üzere, çoklukla gayrimenkul edinimi şahsî ihtiyaç, servetin korunması yahut satarak kar sağlama hedeflerinden birine dayanmaktadır. Şahsî ihtiyaç nedeniyle gayrimenkul ediniminde sayının hudutlu olacağı ve servetin korunması emelli edinimde de tekrar satış gerektirmeyeceği dikkate alındığında, bu iki nedenden birine dayanılarak edinilen gayrimenkullerin ihtiyacın ortadan kalkması yahut servetin nakde dönüştürülmesini haklı ve gerekli kılan nedenlerle kanıtlanmadığı takdirde süreç sayısındaki çokluk, kar sağlama emelinin da göstergesi kabul edilmelidir”

VERGİ ÖDENMELİDİR

Söz konusu olayda, gayri menkul alım satımının daima olarak yapıldığına dikkat çekilen kararda şu tabirlere yer verildi:

“Taşınmaz alım-satımı faaliyetinde devamlılık ögesi bir yılda birden fazla yahut birbirini izleyen yıllarda bir yahut birden fazla taşınmaz alım-satımı ile golaerçekleşeceğinden, yda devamlılık ögesinin oluştuğu ve yapılan satışların ticari mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlık konusu periyot ve sonraki devirler dahilinde ticari nitelik taşıyacak sayıda gayrimenkul satışının kelam konusu olması sebebiyle, ticari faaliyetin ögeleri olan süreklilik ve çokluk arz edecek formda çıkar sağlamak için faaliyette bulunulduğu, yapılan bu faaliyetin ticari faaliyet olduğu dikkate alındığında vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anlaşıldığından aksi istikametteki Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Vergi Mahkemesi’nin kararı oy çokluğu ile bozulmuştur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir