Danıştay’dan tartışılacak karar: Partiler dava açamaz

Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının yolunu açan yönetmeliğin iptali için dava açan Türkiye Emekçi Partisi’nin (TİP) başvurusunu, “Yönetmelik ile davacı siyasi parti ortasında şimdiki, şahsî ve legal bir menfaat bağlantısının bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Danıştay 8. Dairesi, TİP’in menfaatinin ihlal edilmediğini münasebet göstererek reddettiği müracaatla ilgili kararında, idari sürece karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari süreçlerde istikrarsızlığa neden olmaması için “Dava konusu edilecek süreç ile dava açacak kişi ortasında belirli ölçüler içinde menfaat alakası bulunmasını öngören yasa koyucu, iptal davaları için menfaat ihlalini, subjektif ehliyet şartı olarak aramaktadır”ifadelerini kullandı.

Kararın devamında  şöyle denildi; “Bu bağlamda; davaya husus yönetmelik ile davacı Siyasi Parti ortasında yeni, şahsî ve yasal bir menfaat bağlantısının bulunduğunun kabulüne imkan bulunmadığından, davanın ehliyet tarafından reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

BİR ÜYE KARARA KATILMADI

Davacı siyasi partinin tüm ülke seviyesinde örgütlenmiş ve seçimlere de katılmış bir hukukî kişilik olduğuna dikkat çeken bir hakim üye ise karara şu tabirlerle şerh düştü; “Davacı siyasi partinin ülke menfaatini gözeterek ülke çapında kamu faydası için faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış bir hukukî kişiliği bulunmaktadır.

Uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ile korunma altına alınan etraf hakkı ile ilgili olduğundan ve davacı partinin kamu faydası gözeterek etraf hukuku ile ilgili düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin olduğu tartışmasız bulunduğundan davanın ehliyet istikametinden reddi yolundaki karara katılmıyorum.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir