Dört haftada karar verilecek

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Arabulucuya kim gidecek?

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf olan kiracı ya da konut sahibi başlatacak. Müracaatlar dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk ofisine yapılabilecek. Şayet o mahkemede ofis kurulmadıysa yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine müracaat yapılabilecek.

En geç ne kadar müddette süreç tamamlanacak?

Müzakerelerin müddeti üç hafta olacak, ek bir hafta uzayabilecek. 

Arabulucu nasıl uzlaştıracak?

Adliyedeki arabulucu ofisine müracaat yapıldıktan sonra taraflarla başka farklı görüşülerek, uyuşmazlığa ait bilgi alınacak. Akabinde taraflarla bir toplantı yapacak. Tarafların menfaatlerine uygun tahlil bulunması halinde arabulucu ve tarafların iştirakiyle hazırlanan muahede tutanağı imzalanacak. Tutanak mahkeme ilamı niteliği taşıyacak. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.

Ücreti kim ödeyecek?

Başvuruda ve iki saate kadar arabuluculuk görüşmelerinde fiyat ödenmeyecek. Bu mühletin üzerindeki görüşmelerde minimum fiyat tarifesine nazaran hesaplanacak meblağ taraflardan eşit olarak alınacak. Dava açılması halinde ise Adalet Bakanlığı’nın ödediği 2 saate kadar olan fiyat, davada haksız çıkan tarafa yargılama sarfiyatı olarak ödetilecek. Görüşmeye taraflardan birinin katılmaması durumunda uzlaşmazlık tutanağı katılan tarafla bir arada düzenlenecek. Dava durumunda katılmayan taraf ister haklı ister haksız çıksın Arabulucu fiyatı ve yargılama masrafının tamamını ödemek zorunda kalacak.

Kat mülkiyetinden kaynaklı tüm davalar artık dava açılmadan evvel arabuluculuk müracaatına mı tabi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı açılacak bütün davalarda dava açılmadan evvel dava kaidesi olan Zarurî Arabuluculuk başvurusu yapılması zarurî hale getirildi. Rastgele bir istisna da yok. Kat mülkiyetinden kaynaklı bütün davalarda gerek icra hukuk mahkemesinde açılacak itirazın kaldırılması, gerekse sulh hukuk mahkemesinde açılacak itirazın iptali davalarında, dava açılmadan evvel mecburî dava kuralı olan arabuluculuk müracaatının yapılması mecburî. Arabuluculuk başvurusu yapılmadan açılan davaların tarzdan reddine karar verilecek. 

HANGİ UYUŞMAZLIKLAR DAHİL?

Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira mukavelesi kaynaklı ihtilafları arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, paydaşlığın giderilmesine yönelik uyuşmazlıklar için de başvurulabilecek. Site, apartman idaresinin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takibi, komşu hakkı, kat malikleri konsey kararına uymayanlar aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zarurî olacak. Komşuluk hukukundan kaynaklı ve dava kuralı olan mecburî arabuluculuk müracaatına tabi davalara şunlar örnek verilebilir:

– İmajın engellenmesinin kaldırılması (komşunun görünümünü kapatma davası),

– Çok gürültü ve sarsıntının önlenmesi,

– Çok duman, pis kokunun önlenmesi,

– Taşkınlıklar sebebiyle meydana gelen meselelerin önlenmesi,

– Bitki köklerinin hayat alanına müdahale etmesi yahut hudutları aşması.

Bilgi notu: 10 yılda 4 milyon 620 bin belge arabuluculuk önüne gelmiş, 4 milyon 620 bin belgenin 3 milyon küsuru mutabakatla sonuçlanmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir