İşsizler ordusunu 43 bin kişi terk etti

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 2. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken bayanlarda yüzde 30,4 olarak kaydedildi.

İşgücü 2. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, bayanlarda ise yüzde 35,3 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 20,3

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,1, bayanlarda ise yüzde 26,3 olarak kestirim edildi.

GENİŞ TARİFLİ İŞSİZLİK YÜZDE 21,3 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı 2. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,9 puanlık azalış yüzde 21,3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak iddia edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58’İ HİZMET DALINDA

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran tarım bölümünde 113 bin kişi, sanayi bölümünde 217 bin kişi, inşaat bölümünde 42 bin kişi, hizmet dalında 393 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 5,9’u inşaat, yüzde 56,1’i ise hizmet kesiminde yer aldı.

2022’NİN BİRİNCİ ÇEYREĞİNDEKİ İŞSİZLİK ORANI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran, 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi olmuştu. Birinci çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 iken bayanlarda yüzde 13,7 olarak iddia edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde 3 milyon 845 kişi iken 2022’nin ikinci çeyreğinde bu sayı 3 milyon 654 bin oldu. 2. çeyrekte 1. çeyreğe nazaran yaklaşık 200 küsür bin kişilik azalma meydana geldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir