Kılıçdaroğlu: Milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı adaleti savunmalıyız

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı adaleti savunmalıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Sıkıntıları ve Tahlil Yolları Sempozyumu’na katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Günümüz İslam dünyasının sıkıntılarını bilmeli, hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz”

2016’da düzenlenen sempozyumda bir konuşma yapmış ve İslam dünyasındaki temel problemlerin neler olduğuna dair niyetlerime ve meselelerin tahliline ait önermelerimi paylaşmıştım. Böylesine kıymetli bir buluşmada kıymetli bir isimden alıntı yapmak istiyorum. Karl Marx, ‘Filozoflar dünyayı çeşitli biçimde yorumlamışlardır. Meğer sorun onu değiştirmektir’ der. Bu cümlenin geniş yorumuna atfen şunu söylemeliyim. Sizlerle birlikte biz siyasetçilerin de öncelikli misyonu ülkesini daha uyguna ve daha hoşa yanlışsız değiştirmektir. Sorunun nasıl çözüleceğine ait önermelerde bulunmak, sorunu tespit etmek kadar değerlidir. Şayet sahip olduğumuz bilgiyi, var olan sıkıntıları ortadan kaldırmaya dönük olarak yorumluyorsak bir diğer meseleye da kapı aralamış oluruz. Günümüz İslam dünyasının sıkıntılarını bilmeli, hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz.

Bakara Mühleti, 44. ayette Yahudi din adamlarına ithafen şöyle seslenilir: Siz insanlara gerçek düzgünlük, fazilet ve dindarlığı tavsiye ederken kendinizi unutuyor, bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz o denli mi? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

Elbette burada hitap Yahudi din adamlarına yöneliktir. Lakin muhatabı tüm din adamları, tüm yönetici takımlar, tüm insanlıktır.

“Milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı adaleti savunmalıyız”

İslam dünyasının şimdiki problemlerine ve tahlillerine ait tedbirlerini, itirazlarını çok daha yüksek sesle lisana getirmesi toplumsal barışımızın tesisi açısından bir zorunluluktur. İslam, kayırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe müsaade vermez. Bu bağlamda İslam hangi sistemle yönetildiğimize değil, nasıl yönetildiğimizle ilgilidir. Direkt nasıl yönetilmemiz gerektiğinin cevabını da kendisi verir. İslam açısından kriter adaletle yönetilip, yönetilmediğimizdir. İslam tüm insanlığa adalet penceresinden bakar ve bakmamız gerektiğini bir kaide olarak önümüze koyar. İslam’a nazaran herkes için ve her alanda tesis edilmemiş adalete adalet denilemez. İslam’ın öngördüğü adalette lakin, ancak, lakin ile başlayan ve adaleti, adalet arayışını daraltan, erteleten cümlelere mazeret ve münasebetlere yer yoktur. Bizler, İslam’ın temel bedellerini savunuyormuş üzere görünerek zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden, gerçek bağlamından kopartılarak sunulan sabır ve şükür tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı adaleti savunmalıyız.

“Bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki hukukun üstünlüğü vardır”

Adaletli olduğunuza, hesap verebilir olduğunuzu da kabul etmişsiniz demektir. Bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki hukukun üstünlüğü, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, kadın-erkek eşitliği, liyakat, özgürlük, toplumsal devlet, hakça bölüşüm, insan ve tabiat hakları vardır. Bir ülkede adalet yoksa, adaletsizliğin etrafında kayırmacılık, eşitsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, liyakatsizlik, yozlaşma, bağımlı yargı vardır.

“İslam, adaleti ve adaletin etrafında dönenleri tesis edenlerden yanadır”

İslam, adaleti ve adaletin etrafında dönenleri tesis edenlerden yanadır. Adaleti nasıl tesis edeceğiz? İçinde bulunduğumuz bu çağda müslüman olmanın neyi tabir ettiği, nasıl bir müslüman kimliğine sahip olmamız gerektiği konusunda aklımızı kullanarak en geniş mutabakatı sağlamalıyız. Bu mutabakatı da dışardan bir dayatmayla değil şahsen kendimiz İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durumla, itidalli bir biçimde yüzleşerek gerçekleştirebiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir