Şimşek’in eylem planının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile iktisat idaresi de belirlendi. Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu.

Şimşek’in, Bakanlık misyonunu devraldığı merasimde verdiği birinci iletiler da izlenecek stratejinin işaretleri olarak değerlendirildi. ‘Toplumsal refahı yükseltme amacına ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve milletlerarası normlara uygunluğun temel prensipleri olacağını’ belirten Şimşek, ‘küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitenin güçlendirilerek, makro-finansal istikrarı önceliklendireceklerini’ söyledi.

ENFLASYONLA UĞRAŞ, YATIRIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ, CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI…

Şimşek, vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacakları bilgisini verdi. AK Parti’nin seçim öncesi açıklanan “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Adımlar” başlıklı beyannamesi ile 2023-2025 yıllarına ait Orta Vadeli Program da gelecek periyoda ait izlenecek iktisat siyasetindeki öncelikleri ve ana başlıkları içeren rehber niteliğini taşıyor. Yol haritasının yeni iktisat idaresi tarafından süratle ayrıntılı olarak şekillendirilmesi bekleniyor. 5 yılın yol haritası niteliğinde “Ekonomi Aksiyon Planı” uygulamaya alınacak.

AA’nn haberine nazaran, yeni devrin öncelikli başlığı enflasyonla uğraş olacak. Bunun yanı sıra fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere minimum ücretliler, memurlar, kamu personelleri ve emeklilerin gelirleri artırılarak, kelam konusu gayret sırasında toplumsal refahın korunması hedefleniyor.

Orta vadede enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 25’lerin altına, Orta Vadeli Program’daki gayeler doğrultusunda 2025 yıl sonuna kadar yine tek haneli sayılara düşürülmesi için adımların atılması bekleniyor.

Buna nazaran, kelam konusu amaç doğrultusunda ziraî üretim, verimlilik ve lojistik planlaması güçlendirilerek besin fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilmesi için çalışılacak. Güçte dışa bağımlılığı azaltıcı siyasetlere paralel olarak hane halklarına yansıyan güç maliyetlerinde düşüşü sağlayıcı bir yaklaşım sergilenecek.

KİRALARDAKİ ARTIŞ

Kira harcamalarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi, bunun için toplumsal konut projelerine devam edilmesi siyasetler ortasında yer alacak. “Sürdürülebilir büyüme” yeni iktisat idaresinin gayelerinden biri olacak. Bu kapsamda, 2024-2028 devrinde yıllık ortalama yüzde 5,5 düzeyinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar ulusal gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesine ulaşma amacıyla adımların atılması öngörülüyor.

İş dünyasının talebi olan toplam faktör verimliliği artışını daima kılacak yapısal ıslahatlar da hayata geçirilecek. Kamu ve özel dal yatırımlarının önü açılarak, üretim kapasitesinin artması ve verimlilik bazlı büyüme hedefleniyor.

2028’e kadar ek 6 milyona yakın istihdamla toplam istihdamın 36 milyona çıkarılması, işsizlik oranının yüzde 7’nin altına indirilmesi maksadı doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

TÜRK LİRASI DESTEKLENECEK

Cari açık düşürülerek döviz talebinin ithal fiyatlar üzerindeki baskısının azaltılması için önlemler alınacak. Türk lirası cinsi tasarrufları artıracak finansal enstrümanlar geliştirilerek desteklenecek. Fiyat istikrarına yönelik yatırım, istihdam, üretim, ihracat amaçları doğrultusunda gerçek dala uygun maliyetlerle selektif kredi uygulamaları yapılacak.

Maraş merkezli zelzeleler ve bunun gerektirdiği yeni harcamalar da dikkate alınarak, kamu maliyesinde ‘verimliliği ve tasarrufu’ artıracak kapsamlı bir programın devreye alınması planlanıyor.

Teşvik ve dayanaklar sadeleştirilerek, tekrar yapılandırılacak. Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması daha da genişletilerek Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Vergi sisteminde dijital dönüşümü destekleyecek ve etraf dostu yeşil vergilemeyi temel alan bir sistem oluşturulacak, vergi siyasetleri, ‘büyüme ve toplumsal adalet’ olmak üzere iki temel eksende yürütülecek. Gençlerin, bayanların ve dezavantajlı kümelerin iş gücüne iştirakini ve girişimciliği teşvik eden vergi siyasetleri önceliklendirilecek, selektif ve amaç odaklı vergi teşvikleri yapılacak.

Mevcut vergiler, Avrupa Birliği Sonda Karbon Düzenleme Düzeneği ve iklim değişikliği konusunda milletlerarası alandaki gelişmeler de dikkate alınarak, karbon salınımı daha az olandan daha az vergi alacak biçimde gözden geçirilerek düzenlenecek.

KİT’LER TEKRAR YAPILANDIRILACAK

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan taşınmaz portföyü, klasik özelleştirme sistemleri dışında sermaye piyasası araçları kullanarak pahalandırılacak, kamuya ilişkin taşınmazlar ile altyapı tesislerinin gelirleri yatırımcılarla paylaşılacak.

Bu kapsamda, sermaye piyasası araçları özelleştirme uygulamalarında ön plana çıkacak, kamu sermayeli işletmeler yine yapılandırarak kurumsal yönetişim prensipleri çerçevesinde halka arza hazır hale getirilecek.

Bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sıkıntılara süratli tahliller üretmek gayesiyle özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek. Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik “Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu” oluşturulacak.

İstanbul’u global finansın ve milletlerarası ticaretin önde gelen merkezi haline getirmek hedefiyle açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmet ekosistemi oluşturulacak. Finans alanında dönüşüm ve çeşitlilik için adımlar atılacak. Bankacılık dışı finansal ögeler çeşitlendirilerek finans dalında bankacılığın hissesi milletlerarası normlara yakın düzeylere getirilecek.

Finansal Mimari ve Altyapının Güçlendirilmesi Programı yürütülecek, program kapsamında yer alan hareketler sermaye piyasaları, sigortacılık, iştirak finans, sürdürülebilir finans, finansal teknolojiler, risk idaresi ve finansal eğitim olarak 7 tema altında hayata geçirilecek. Sermaye piyasası aksiyonlarıyla genel olarak araç çeşitliliğine, tabana yayılmaya, mevzuat alt yapısını güçlendirmeye, likidite imkanlarını genişletmeye ve teşebbüs sermayesinin aktifliğinin artırılmasına ehemmiyet verilecek, sermaye piyasalarının cazibesini artırılacak. Finansal hizmetlerde fintek uygulamaları yaygınlaştırılacak ve hizmet kalitesi artırılacak.

‘KURUL’ VE ‘DERECELENDİRME SİSTEMİ’ PLANI

Katılım finans alanı güçlendirilecek, bu çerçevede müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen iştirak finans bölümü tek bir çatı altında toplanacak ve iştirak finans altında yer alan tüm bölümlere yönelik memleketler arası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek. “Katılım finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecek.

Finansal dalın kurumsal altyapısı derinleştirilecek. Bu kapsamda, finansal dalın boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni kontrol uygulama ve metotları uygulamaya alınacak.

Sürdürülebilir finansman imkanlarının geliştirilmesini teminen çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) piyasalarına iştirak sürat kazanacak.

Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank, milletlerarası en düzgün uygulama örnekleri dikkate alınarak güçlü bir kurumsal ıslahat sürecine tabi tutulacak.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk idaresi, raporlama ve kamuoyunu bilgilendirici yayın faaliyetleri yürütülecek.

Yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutacak formda, manipülatif ve piyasa bozucu nitelikteki süreçlerin önüne geçilmesi için teknolojik altyapı güçlendirilecek.

Bankacılıktaki risk merkezi gibisi bir yapıyla yatırımcıların risklerinin bütüncül bir formda takip edilmesi ve bölüm paydaşlarıyla paylaşılabilmesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemi hayata geçirilecek.

Siyasi ve ekonomik istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu siyasetlerle yüksek teknolojili ve daha üretken alanlarda direkt yabancı yatırımı artırılacak, iş ve yatırım ortamı güzelleştirilecek. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir